Kapitał stały a własny - strona 40

Rynki kapitału-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

kapitału, zdyskontowanych według rynkowej stopy procentowej. Ziemia i renta gruntowa Podaż ziemi jest stała...

Finanse przedsiebiorstw

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4501

własny wraz z kapitałami obcymi długoterminowymi bardzo często jest nazywany kapitałem stałym...

Analiza ekonomiczna - biuro turystyczne

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • dr Maria Stypińska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1701

. Krótkoterminowe rozlicznie międzyokresowe 0 0 Aktywa razem 520 820 566 740 B PASYWA I Kapitał własny 390 360 448...

Biznes plan - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Maria Płonka
 • Biznes plan
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5229

własne Kapitały własne Kapitały stałe W tym: Inwestycje długoterminowe (+ zysk) (- strata) Zobowiązania...