Kapitał stały a własny - strona 33

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Barbara Kowal
 • Analiza finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

kredytów przez kapitał własny firmy. Przyjmuje się, że zadowalający poziom tego wskaźnika powinien wynosić...

Analiza efektywności- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 910

wykorzystania aktywów) Rentowność finansową (kapitału) uwzględniająca zaangażowane kapitały własne Odpowiada...

Ujawnianie informacji o środkach trwałych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 637

...; zestawienie zmian w kapitale własnym - kapitał z aktualizacji wyceny, 5) informacja dodatkowa ...

Kapitał intelektualny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Anna Pietruszka-Ortyl
 • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2268

.), kap. organizacyjny (zdolność przekształcania kapitału ludzkiego w konkretne produkty), kapitał rynkowy...

Spółka akcyjna esej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Joanna Duda-Szymańska
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1806

finansowania przedsiębiorstwa. Podstawowym źródłem finansowania spółek jest ich własny kapitał. Prawo wyraźnie...

Analiza finansowa-notatki2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

trwałego o wartości 100 bilans będzie wyglądał następująco: aktywa pasywa aktywa trwałe 190 kapitał własny...