Kapitał stały a własny - strona 26

Wstępna analiza bilansu- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Joanna Błach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1911

= kapitał własny / zobowiązania Wskaźnik zastosowania kapitału własnego = aktywa trwałe / kapitał własny...

Struktura kapitału - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3052

, a firma nie korzysta z obcych źródeł finansowania). Kapitał własny spółki ZETIA składa się z 50 000 akcji...

Sprawozdania finansowe firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

” firmy. AKTYWA: PASYWA: Majątek trwały Kapitały własne Majątek obrotowy Zobowiązania (kapitały obce...

Osobowe i kapitałowe spółki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

. Określony kapitał tkwi w spółce i nie jest ważne kto za tym kapitałem stoi. Istotny jest kapitał a nie osoba...

Wskaźniki

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1428

złota reguła bilansowa→ majątek trwały =kapitały stałe zysk operacyjny- odsetki= zysk brutto zysk...

Finanse - Finansowanie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1981

cechą finansowania zewnętrznego własnego jest to, że uzyskany kapitał pieniężny lub rzeczowy pozostaje...

Rachunkowość wykład

 • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 7259

obrotowe”, natomiast w pasywach: A - „Kapitał własny” i B - „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania...

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2457

międzyokresowe (czynne). W pasywach bilansu wyróżniamy: Kapitały (fundusze) własne, Rezerwy, Zobowiązania...