Kapitał stały a własny - strona 11

Leasing - skrypt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Łach
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1603

dzieli się na: -kapitał stały- część kapitału wydatkowana na środki produkcji, którego wartość...

Kapitał własny i obcy - zalety i wady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1967

z wierzycielem na czas ograniczony Możliwość wzrostu rentowności kapitału własnego Stała liczba współwłaścicieli...

Kapitał intelektualny - wykład 3, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

, naturalny Rodzaj funduszy: kapitał stały, kapitał obrotowy Sztuczna inteligencja Np. W książce Artifcal...

Finanse - wykład 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

i zmienny) • Struktura pasywów (kapitał własny i obcy)Kapitał obrotowy netto • Kapitał stały (zobow...

Kapitał - cechy i funkcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1848

konkurowanie i wzrost robocza - pełni ją kapitał produkcyjny w produkcji, odnosi się do kapitału własnego...

KON, ZKON - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2555

- Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Kapitał stały(pasywa stałe) = Kapitały własne...

Kapitały - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

(kapitały) własne Rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały, towary, wyroby gotowe, produkcja...

Encyklopedia rachunkowości - A

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

, lecz kapitałem stałym (zobowiązania długoterminowe plus kapitały własne), jest nazywana kapitałem obrotowym netto...