Jerozolima - strona 16

Tel awiw referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1631

w jedno miasto. Choć stolicą proklamowaną przez Izrael jest Jerozolima, to ONZ nie uznaje tego faktu...

Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 13

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Lewicki
 • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

przystąpią do negocjacji stałego porozumienia. Zostało do ustalenia kwestia statusu Jerozolimy, kwestia...

Liga Państw Arabskich

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3752

i w Mekce, i w 1931 r. w Jerozolimie, oraz toczące się jednocześnie walki narodowowyzwoleńcze (np. powstania...

Religie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

w Jerozolimie, Żydzi rozproszeni przez 2 tys lat zdołali zachować religię. Wynika to z faktów...

Fenicja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1890

Babilonii Nabuchodonozor II zdobył Jerozolimę (stolica Judy) i deportował ludność ydowską do Babilonii...

Ikona- sztuka biznatyńska

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Historia sztuki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

greckie piękno i ideały, zaś z drugiej strony tradycje, wzroy Azji Mniejszej, Syrii i Jerozolimy...