Jednostka Uczestnictwa - strona 20

System emerytalny - ubezpieczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

do innych instrumentów finansowych (akcje, akcje NFI, lokaty bankowe, obligacje gminne, jednostki uczestnictwa funduszy...

Skrypt finanse

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3178

z przyrzeczeniem odkupu, jednostki uczestnictwa w funduszach na rynku pieniężnym, dłużne papiery wartościowe...

Ocena zdolności kredytowej firmy "Chemia" na podstawie analizy wskaźni...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2443

W pracy zawarte są wszystkie obliczenia z krótkim komentarzem. Praca została zrobiona na zajęcia z bankowości na Uniwersytecie ekonomicznym w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Joanna Kaczor. Dokument ma 11 stron i zawiera obliczenia dotyczące wielkości takich jak: wskaźniki płynności, w tym wskaźnik pł...

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Joanna Cichorska
 • Rynki finansowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3654

ubezpieczeniowe Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne (terminowe) Papiery...

Prawo finansowe - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1428

dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci, nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika...