Jednostka Uczestnictwa - strona 18

Ubezpieczenia - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2142

i udziały przedsiębiorstw; jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych. W działalności bezp...

Filar I, II i III - omówienie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1981

% aktywów - w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, do 15% aktywów - w obligacje komunalne...

Makroekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Krystian Mucha
 • Makroekonomia
Pobrań: 5712
Wyświetleń: 8526

swoje jednostki uczestnictwa, a przychody ze sprzedaży przeznacza na zakup portfela akcji i obligacji udziałowiec...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Emil Antoniszyn
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3437

powierniczemu przeliczane są na jednostki uczestnictwa, wyrażające proporcjonalny udział w zgromadzonym majątku...

Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Hanna Treder
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 5740

wartościowe obligacje inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu akcje jednostki uczestnictwa...