Jednostka Uczestnictwa - strona 14

Swoboda przepływu kapitału

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Zawidzka-Łojek
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

dotyczące jednostek uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania (np. funduszy powierniczych...

Wykład - Wynagrodzenie

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 3003

przed terminem zakupu rynek pozagieldowy 8. bony skarbowe sa zdematerliozwane 9.jednostki uczestnictwa sa...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Union OFE. Dzięki karcie można sprawdzić stan konta - ile jest na nim jednostek uczestnictwa. Mnożąc...

Finanase i polityka finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1281

I. Definicja finansów I.1. Definicja finansów. Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany bogactwa. Dzielą się na finanse publiczne i prywatne. I.2. Pojęcie pieniądza i jego funkcje. Pieniądz według - teorii funkcjonalnej to, to co pełni funk...

Umowy zawierane poza lokalem i na odległość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawo ochrony rynku i konsumenta
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

, oraz reasekuracji, 7)   dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych...