Język naturalny - strona 23

Projektowanie komputerowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

nie tylko języków programowania, ale też języka naturalnego. Przykład: Wewnątrz ograniczonego świata Twojej rodziny...

Technologie informatyczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

: Mnemoniki (np. DEC, SUB, INC, ADD, JMP, MOVE) Języki wysokiego poziomu: składnia zbliżona do języka...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Piotr Filipczyk
 • Języki i paradygmaty programowania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 749

(logika matematyczna (automatyczne dowodzenie twierdzeń); przetwarzanie języka naturalnego; symboliczne...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3059

. Spójnik lub rozmywa wiec tu swoje znaczenie, co jest częste w języku naturalnym. (4) Kolejna relacja...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 2947

Wykład 1 22.02.2008 Pojęcie prawa Przy próbie skonceptualizowania pojęcia prawa najwięcej trudności sprawia perspektywa filozoficzna czy społeczna. Od przyjętej koncepcji filozoficznej zależeć będzie co rozumiemy pod pojęciem prawa i jakie są jego granice. Najbardziej znany spór dotyczący tej kwe...

Podstawy prawa- notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3045

(składniowych), języka naturalnego oraz reguł logiki formalnej, czyli poprawnego myślenia i logiki prawniczej...

Filozofia prawa - skrypt 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1764

zastosowania wykładni językowej 3. Unikanie wykładni ad absurdum 4. Domniemanie języka naturalnego, rola...

Podstawy infomatyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1932

, w których przy pomocy słów i pojęć języka naturalnego dokonuje się definicji danych oraz algorytmów procedur...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4732

języka naturalnego i prawnego; Błędów popełnionych przez ustawodawcę; Świadomie wprowadzonych...