Jądro atomowe - strona 19

Chemia - słowniczek pojęć

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

mające w jądrze atomowym tę samą liczę neutronów 39. Izotopy – odmiany tego samego pierwiastka różniące...

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. siecią metaliczną. Tworzy się to wiązanie pod wpływem elektrycznego przyciągania między jądrami atomowymi...

Fizyka kwantowa

 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1904

a nawet całych jąder atomowych. Wzór pozwalający wyznaczyć długość fali materii dla cząstki o określonym pędzie...

Nauka o materiałach

 • Politechnika Lubelska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

. Promieniowanie γ pochodzi z jądra atomowego natomiast promieniowanie rentgenowskie - z powłok elektronowych...

Wstęp do fizyki ciała stałego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

−3 kg ⋅ ⋅ ⋅ ∆x ≥ o h =310−32 m =310−22 A ⋅ ⋅ 2 ∆p m s wielkość ta stanowi 10 -17 średnicy jądra...

Egzamin inżynierski - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 2695

pozwala określić: a) rozkład prawdopodobieństwa napotkania elektronu w przestrzeni wokół jądra atomowego...