Ius civile - strona 18

Historia administracji - Rzym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia administracji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1120

bardziej dostępnym. Powołano komisję dziesięciu ustawa XII tablic (regulacje ius civile). Republika: W republice...

Zobowiazania z deliktu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

) - nie przedawniało się po 1 roku Funkcja - powództwa prawa pretorskiego uzupełniały ochronę z ius civile $ 148...

Wpływ III statutu litewskiego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 714

tak jak w prawie rzymskim - ius civile zarówno prawo prywatne jak i prawo karne). W czasach Stanisława Augusta kiedy podjęto...

Spis paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1750

prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi - ius civile vigilantibus scriptum est - Prawo cywilne...

Zobowiązanie i świadczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

, czego nie można dochodzić przy pomocy skargi opartej o ius civile Nominalizm deliktowy a poszerzanie...

Glosatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2891

w myśl dewizy Cycerona: ius civile in artem redactum prąd historyczny (Fauvre 1557 - 1624) badanie...

Materiały do kolokwium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

- postępowanie dowodowe, wydawanie wyroku Iuris peritus - Prawnik - znawca prawa Ius civile - Prawo prywatne...