Inwestycje kapitałowe - strona 89

Pytania egzaminacyjne - Identyfikacja ryzyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
  • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1435

)jest możliwe by nie było żadnej IRR 10) Nakłady kapitałowe 15, inwestycje w aktywa trwałe 70, pasywa 100 w tym kapitał własny...

Inwestycje -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
  • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1834

INWESTYCJE W jakie aktywa inwestować? Liczba możliwości inwestycyjnych jest bardzo duża Często...

Formy handlu zagranicznego - opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Katarzyna Sołkowicz
  • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1050

inwestycyjnymi oraz inwestycje bezpośrednie. 1.2. Bezpośredni i pośredni handel zagraniczny. 1.2.1. Eksport...