Inwestycje kapitałowe - strona 83

Finanse międzynarodowe - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2975
Wyświetleń: 11459

futures Bilans płatniczy obejmuje: obroty bieżące, kapitałowe i wyrównawcze obroty bieżące i kapitałowe...

Rynki finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Podgórskiej. Warszawa 1997. Oficyna Wydawnicza SGH. Czasopisma: nasz Rynek Kapitałowy. Miesięcznik poświęcony...

Decyzje w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Maksymalizacja zysków, maksy-malizacja wartości kapitałowej, wpłat, dywidend, bezpieczeństwo inwestycji...

Bilans płatniczy-prezentacja

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • mgr Milena Warmowska
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

kapitałowych, bilans turystyczny, bilans handlowy a bilans turystyczny, zadania...

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6517

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) osoby fizyczne...