Inwestycje kapitałowe - strona 75

Finanse międzynarodowe- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

budżetowego, czynniki związane z rynkiem kapitałowym - ceny akcji, napływ kapitału w postaci inwestycji...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

kapitałowego, na którym dokonuje się obrotu wyemitowanym i sprzedanym pierwszemu posiadaczowi instrumentem...

Dekompozycja ROE

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2744

stopa zwrotu z aktywów (Return On Assets) EM mnożnik kapitałowy (Equity Multiplier) PM marża zysku...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

1.1. Pojęcie rynku kapitałowego Rynek kapitałowy, obok rynków pieniężnego i walutowego...

Rachunkowość dla początkujących

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Joanna Duda
 • Rachunkowość
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 6440

⇒ jest to rachunek majątkowo-kapitałowy, zestawiany zwykle raz na 1 rok. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ⇒ rachunek...

System finansowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Anna Bieniasz
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3157

: Pieniężne Kapitałowy Walutowy Pochodnych instrumentów finansowych Infrastruktura prawna i instytucjonalna...

Międzynarodowy rynek finansowy - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Joanna Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1176

operacje spekulacyjne operacje powstałe w wyniku inwestycji na rynku kapitałowym przewalutowania walut. NBP...

Encyklopedia rachunkowości - L

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

do grupy Aaa. Agnieszka Herdan Zob. → Papiery wartościowe. LOKATA FINANSOWA Forma inwestycji przedsiębiorcy...

Rachunkowość - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1701

)3900 2.Majątek trwały to m.in. inwestycje, wartości niematerialne i prawne, zapasy wartości...