Inwestycje kapitałowe - strona 72

Portfel inwestycyjny - skrypt

 • dr hab. Witold Bolt
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4627

, by przewidzieć wszystkie czynniki mogące w istotny sposób wpłynąć na zrealizowany wynik inwestycji...

Teorie struktury kapitału

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

na inwestycje. Ideą jest zniesienie barier w przepływie kapitału. Jednakowy koszt kapitału dla inwestorów...

Zarzadzanie projektami MWSE, UE- wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4025

(eksportowych), kooperacja produkcyjna, wspólne przedsięwzięcia oraz inwestycje bezpośrednie, transfer kapitału...

Finanse przedsiębiorstw - egzamin Dresler

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zbigniew Dresler
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 4704
Wyświetleń: 9086

o wyższym współczynniku beta 4.Jeśli wskaźnik zyskowności jako oceny efektywności inwestycji jest mniejszy...

Skrót tematów wykładów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

. Podobieństwa i różnice - spółki osobowe i kapitałowe IV. RELACJE PRZEDSIĘBIORSTWA Z OTOCZENIEM 1. Definicja...