Inwestycje kapitałowe - strona 53

Pojęcia z tematu: populacje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekologia behawioralna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2205

w życiu danego organizmu, przy niskich nakładach energetycznych na osobnika. Strategia K (inwestycji...

Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

, to może nie mieć jej na spłacenie rat kapitałowych długu. Niedobór gotówki może prowadzić do wyprzedaży aktywów...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

(inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków...

Zarządzanie strategiczne-przepisane wyklady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Anna Walczyk
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2590

, to może ona zdecydować się na większe inwestycje w produkty i i usługi przeznaczone właśnie na ten rynek). Organizacja...

Controlling - test z rozwiązaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Controlling
Pobrań: 5418
Wyświetleń: 15582

przychodów i kosztów; inwestycję długo- i krótkoterminowe; Doprowadzając do porównywalności przychody...

Polityka - opracowane zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2282

; zniesienie barier stało się bodźcem dla światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Pogląd zwolenników...