Inwestycje kapitałowe - strona 44

Leasing - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

leasingu w swojej formuje jest porównywalna do umowy najmu . Leasing umożliwia realizację inwestycji bez...

Ruch okrężny-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288

do dyspozycji, która nie została wydana na zakup dóbr i usług Inwestycje - zakupy nowych dóbr kapitałowych...

Popyt i podaż na pracę-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

na finansowanie inwestycji. Na rynku kapitałowym (w odróżnieniu od rynku pieniężnego) dokonuje się wymiany...

Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3115

niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe międzyokresowe...

Mikroekonomia - całość zagadnień

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Mikroekonomia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3815

można przeznaczyć na konsumpcję. Jednakże w następnym okresie poczynione inwestycje kapitałowe zwiększają zdolności...