Inwestycje kapitałowe - strona 297

Analiza spółki "Pol-N"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

lub niższy. W ostatnim roku wartość wskaźnika spadła co było spowodowane spłatą raty kapitałowej kredytu...

Kredyty i pożyczki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Leszek Jurdziak
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

inwestycje: materialne (zakup sprzętu, maszyn, nieruchomości, środków transportu); niematerialne (zakup...

Test egzaminacyjny-1

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1743

. W punkcie wyjścia gospodarka znajduje się w stanie równowagi. Przeciętna produktywność nowych inwestycji (e...

Test egzaminacyjny część 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2947

kredytobiorców, d) wszystkich powyższych zjawisk. 2.Inwestycje w kapitał ludzki mogą przyczynić...

Zarządzanie strategiczne3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

/raty kapitałowe + odsetki (1,3-2,5) Wskaźnik ogólnego zadłużenia = kapitał obcy / kapitał całkowity...

Ubezpieczenia

 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5033

- kapitałowy - nastawiony na inwestycje Indywidualne Konta Emerytalne IKE - istotą było by część emerytury...

Mikroekonomia - wykłady

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3213

i poziom inwestycji, a także dochody i wydatki budżetu państwa. Dlatego stwierdza się, że makroekonomia...

Geneza i cele EWG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

regulacji rynku kapitałowego. Obejmowały one przede wszystkim działalność banków, kontrolę bankową, obrót...