Inwestycje kapitałowe - strona 280

Prezentacja - Bony Skarbowe

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1477

. BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI Emitentem bonów jest Ministerstwo Finansów. Obsługą obrotu zajmuje się Narodowy Bank...

Model Mundella-Fleminga - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 966
Wyświetleń: 6020

się w prawo - mamy deficyt w bilansie płatniczym; stopy procentowe maleją, co powoduje spadek inwestycji...

Zagrożenia ekonomiczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 2289

system państwa opiekuńczego oraz samodzielny system bankowy), dopływ inwestycji bezpośrednich...

Projekt inwestycyjny - ekonomika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Franik
 • Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1085

inwestycyjnych – 455 [tys. zł] 3. Okres realizacji inwestycji – 2 [lata] 4. Wielkość produkcji – 3050 [szt/rok] 5...

Główne nurty ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1645

wpływające na poziomy zmiany np. łącznej produkcji w kraju, konsumpcji, inwestycji, zatrudnienia, dochodów...