Inwestycje kapitałowe - strona 279

Gospodarowanie środowiskiem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

środowiskiem w tym także gospodarkę wodną, są przeznaczone przede wszystkim na: inwestycje likwidujące powstałe...

Podstawy inwestowania- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Czempas
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Podstawy inwestowania dr Jan Czempas Wykład 5 cd. 3.3 Źródła finansowania inwestycji Finansowanie...

ARiMR - materiały na ćwiczenia

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Paulina Nowak
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3920

zwierząt. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych inwestycji. Rozróżniamy dwa rodzaje...

Kontrakty futures - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

zebranych od inwestorów indywidualnych w celu ich wspólnego inwestowania w instrumenty rynku kapitałowego...

Współczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 4109

nowych stanowisk pracy, inwestycjami w technologie IT), _ bariery kultury organizacyjnej (reguła przekory...

Polityka Pieniężna - Friedman

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2632

, dzieła sztuki, inwestycje w alkohole. Bardzo dobrze tę funkcję spełnia pieniądz kruszcowy. Pieniądz...