Inwestycje kapitałowe - strona 257

Cechy funduszy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

tymczasowy, Koncentracja inwestorów na wzroście wartości przedsiębiorstwa. Okres inwestycji Na ogół trwa...

Produkcja kontraktowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2513

ten nie może podejmować poważniejszych decyzji czy zaciągać zobowiązań bez zgody zleceniodawcy Kontrakt na inwestycje...

Finanse-pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

finansowego (ryzyko inwestycji), Kredyty - źródło obce, wydatki > wpływów, nie ma rezerw. - znajomość...

Finanse-teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

finansowego (ryzyko inwestycji), Kredyty - źródło obce, wydatki > wpływów, nie ma rezerw. - znajomość...

Zarządzanie projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2457

rozwiązań użytkowych (aplikacyjnych) efekty rzeczowe np. Inwestycje, działalności operacyjne, wszelkie...

Encyklopedia rachunkowości - B

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

(w tym dla jednostek powiązanych, straty ze zbycia inwestycji; aktualizacji wartości inwestycji i innych. Cele badania...

Konwergencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1848

systemu angloamerykańskiego. I tak:     Wiodącą rolę będzie miał zapewne rynek kapitałowy...