Inwestycje kapitałowe - strona 245

Pomoce na zajęcia

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1617

4 Spółka Z planuje wdroŜenie nowej inwestycji i rozwaŜa dwa sposoby finansowania jej działalności...

Zadania kolo

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

z zagranicy=(-3000), eksport netto=(-900), amortyzacja=+600 Zad.2 Jak musi się zmieniać wartość inwestycji...

Korporacje transnarodowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 280
Wyświetleń: 994

międzynarodowy Droga tradycyjna - eksport, poddostawcy, montownie, licencje, franczyzna, inwestycje strategiczne...

Fizjografia planistyczna i jej cele.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1876

i przemysłowych, zagospodarowanie terenów o skoncentrowanych inwestycjach, określenie stref ochronnych, wskazanie...

Okres przedakcesyjny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

; idealny przykład to inwestycje centralne (z okresu PRL) przeniesione do kontraktów pod nazwą wieloletnich...

Makroekonomia- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1155

Syntetyczne - ogólne (PKB per capita, HDI) Szczegółowe - dotyczą wybranych dziedzin (np. stopa inwestycji...

Strategie banków c.d.- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

popytu i podaży na pieniądz w gospodarce Wysoka wrażliwość inwestycji na zmiany jej poziomu jest w stanie...