Inwestycje kapitałowe - strona 239

Wykład - Inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 567

) - eksport i import usług. Rachunek obrotów kapitałowych jest to zapis transakcji dotyczących aktywów...

Unia gospodarcza i walutowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 658

) – założenia - koordynacja polityki budżetowej, - liberalizacja przepływów kapitałowych między krajami EWG...

Instrumenty finansowe - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Wasiak
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1869

Podstawowe instrumenty finansowe Rynek pieniężny: Rynek kapitałowy: • bony skarbowe, • obligacje...

Encyklopedia rachunkowości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria zarządzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

kapitałową. Te przyszłe efekty ekonomiczne mogą wynikać z synergii wielu - możliwych do zidentyfikowania...

Rachunkowość zarządcza - Koszty rodzajowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Szkiłądź
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2548

finansowego); - w rezultacie wejścia do grupy kapitałowej (jeżeli przedsiębiorstwo wejdzie do grupy...

Wykłady - Makroekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3626

wzrost inwestycji.  koszty maszyn, urządzeń [wyposażenia kapitałowego] – jeśli ceny spadają to wyższa...

Podejmowanie decyzji strategicznych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

Historia Firma Henry Jones Pottery powstała w 1887 roku gdy Henry wyemigrował z Anglii do Ohio. Wytwarzał naczynia gliniane na zamówienie klientów, którzy używali je do reklamy. Klienci zamawiali naczynia do żywności konserwowanej z etykietką „Bland's Groceries and Farm Supply", które rozdawali k...

Wykład - stopa zwrotu z inwestycji

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Prosta stopa zwrotu (tzw. zwrot z inwestycji) - to relacja średniorocznego zysku do kapitału...