Inwestycje kapitałowe - strona 206

Bilans - aktywa trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

*inwestycje krótkoterminowe: -środki pieniężne -krótkookresowe papiery wartościowe *inwestycje długoterminowe...

Polityka przestrzenna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

, w tym szczególnie zakres przedsięwzięć (inwestycji) publicznych z określeniem źródeł finansowania oraz kolejności...

Wzory z makroekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 3899
Wyświetleń: 11571

państwa Nx - eksport netto I - inwestycje In - inwestycje netto IB - inwestycje brutto Ex - eksport...

Ideologia państwa dobrobytu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 875

mechanizmów ekonomicznych, które zbliżą zatrudnienie do pełnego; niezbędne uspołecznienie inwestycji...

Zarządzanie ryzykiem bankowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1638

Rodzaje ryzyka bankowego: Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Ryzyko kapitałowe Ryzyko operacyjne Ryzyko...

Polityka ekonomiczna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827

organizacyjnej planowania działań gospodarczych, ustalania rozmiarów i kierunków produkcji oraz inwestycji...

Systemy bankowe - kredyty 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

ma prawo wyboru swojego wierzyciela, czyli wtedy, gdy występuje tzw. rynek kapitałowy. Udzielanie kredytu...

Wykład - Kredyty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

ma prawo wyboru swojego wierzyciela, czyli wtedy, gdy występuje tzw. rynek kapitałowy. Udzielanie kredytu...