Inwestycje kapitałowe - strona 179

Ochrona konkurencji i konsumentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

technicznego lub inwestycji; 3) podziale rynków zbytu lub zakupu; 4) stosowaniu w podobnych umowach z osobami...

System bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

jak i długoterminowe potrzeby klientów. Równocześnie rozpowszechniają się powiązania kapitałowe między bankami...

Polityka pieniężna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

banków dewizowych. Utrzymywane były daleko idące ograniczenia dewizowe wobec transakcji kapitałowych...

Ćwiczenia - Ocena stabilności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

, które w coraz większych rozmiarach obecne jest w bilansach banków, zmniejszanie się bufora kapitałowego banków...

Rachunkowość finansowa

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5222

jako inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny nabycia lub jeżeli nie zniekształca to sytuacji finansowej wg...

Polityka gospodarcza - notatki na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 945
Wyświetleń: 8253

stopy podatkowej od zysków przeznaczonych na inwestycje ; stwarza to bezpośrednie zachęty do wzrostu...

Analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Antoni Goryl
 • Ekonometria
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3325

finansowej, zadłużenia, sprawności działania) -analiza fundamentalna oparta na wskaźnikach rynku kapitałowego...