Inwestycje kapitałowe - strona 131

Kapitały własne banku

 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

inwestycyjną na rynku kapitałowym. Fundusze stanowiące II kategorię nie mogą być większe od 100% funduszy...

Rachunkowosc odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1869

obrotowych     I. Zapasy     II. Należności k.term.     III. Inwestycje k.term.     IV. Rozliczenia k.term...

Rachunkowość odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2471

obrotowych     I. Zapasy     II. Należności k.term.     III. Inwestycje k.term.     IV. Rozliczenia k.term...

Teoria wahań cyklicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1477

keynsowskiej, która wskazywała na zarówno popytowy jak i na podażowy charakter inwestycji Cykle Przyczyny...

Prawo wekslowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Rafał Bucholski
 • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3045

kapitałowym, Dz. Ustaw 2005 nr.183 poz. 1537. Ustawa o obligacjach,prawo wekslowe. Ustawa o listach zastawnych...

Inwestycje deweloperskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1673

 definicja: podmiot realizujący inwestycje z przeznaczeniem na sprzedaż innym użytkownikom. Wg Trojanowskiego...