Inwestycje kapitałowe - strona 128

Pytania testowe z fizyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

, z którego można wyznaczyć stratę całkowitą.     29. Stosunek dodatkowych nakładów kapitałowych do uzyskanej...

Mikroekonomia-pytania testowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

. obszar, z którego można wyznaczyć stratę całkowitą.     29. Stosunek dodatkowych nakładów kapitałowych...

Źródła finansowania przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

pieniędzy. Dodatkowo banki prócz finansowania inwestycji stanowią podstawę pracy operacyjnej przedsiębiorstw...

Wykład - wycena obligacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

pieniężnym i kapitałowym najbardziej wydajnych inwestycji . Powstaje więc problem wyceny wartości obligacji...

Otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

go: wychodząc naprzeciw nowym potrzebom Bardzo często takie działania niosą za sobą wysokie koszty inwestycji...

Przedmiot ekonomii 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

zatrudnienie i inwestycje, dochody i wydatki budżetu państwa. ZASOBY W celu zaspokojenia potrzeb i przynajmniej...

Pojęcie małej firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085

instrumentów rynku kapitałowego nisko kapitałochłonny rynek inwestycje wysokonakładowe mała dbałość o image...