Inwestycje celu publicznego - strona 86

Zakres ooś - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

i badania mające na celu porównanie charakteru i/lub wielkości prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 2604

publicznych (powstaje strumień ekwiwalentny). Mogą być wykorzystywane przez państwo w celu zwiększenia popytu...

Test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Ryszard Kowalski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 2464
Wyświetleń: 4865

Niebezpieczeństwo przeinwestowania, czyli poczynienia inwestycji przekraczających wielkość efektywną, towarzyszy...

Dyskontowanie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

funkcjonowania inwestycji w celu określenia przepływów gotówkowych 2.Okresu przepływu środków pieniężnych...

Dyskontowanie - omówienie

 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

funkcjonowania inwestycji w celu określenia przepływów gotówkowych 2.Okresu przepływu środków pieniężnych...

Opracowanie testów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1113

prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem...

Teorie finansowe i zadania

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1064

publicznych na cele gospodarcze warunkowane ich produktywnością, -większa efektyw gospodarowania w sekt pryw...