Inwestycje celu publicznego - strona 77

Finanse - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1701

; kredytową- dostarczanie kredytów dla firm, gospodarstw domowych oraz sektora publicznego w celu popierania...

Prawo finansowe - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

, publiczne/ d. treść zjawisk finansowych - gromadzenie i wykorzystywanie, zasoby pie- niężne 3. Finanse...

Wydatki budżetowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

samorządowym, kosztów realizacji inwestycji. Dotacje podmiotowe służą dofinansowaniu działalności ustawowo...

Inwestycje- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

lub rzeczowe, których celem jest stworzenienowych środków trwałych lub ulepszenie istniejących obiektów majątku...

Terminologia informatyczna - ustawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów...

Ryzyko i jego miary

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

inwestycje to nakłady gospodarcze dokonywane w celu stworzenia lub powiększenia środków trwałych...

SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKóW FINANSOWYCH.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1344

finansowych. 4. Rozmiary rynków finansowych. „PIGS”  Portugal - dług publiczny - 84,6% PKB - 2010  Ireland...