Inwestycje celu publicznego - strona 73

Interwencjonizm państwowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

produkcji, a także zatrudnienia i inwestycji. Analogiczne cele ma prowadzenie ekspansywnej polityki...

Źródła prawa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych na cele publiczne (Art. 216...

Rachunkowość i jego istota

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1722

wymagalności - stanowią składnik aktywów krótkoterminowych Inwestycje długoterminowe To aktywa nabyte w celu...

Aktywa inwestycyjne- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Finansowa 1 Inwestycje - rozumie się przez to aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych...