Inwestycje celu publicznego - strona 64

Finanse definicje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1673

oraz metod i sposobów działania dla osiągnięcia wybranych celów. Finanse publiczne obejmują procesy...

Definicje i cechy inwestycji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288

Definicje inwestycji: Bieżące wyrzeczenie się konsumpcji w celu osiągnięcia przyszłych korzyści...

System bankowy we Francji

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Jan Sady
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

państw świata) i G-20 (grupa 19 państw oraz Unia Europejska, której celem jest dyskusja nad wspólną...

NAFTA-prezentacja.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1715

NAFTA, kalendarium NAFTA, główne postanowienia układu NAFTA, główne cele układu między innymi...

Polityka fiskalna - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

, zadłużenia publicznego) i wydatkach państwa (np. subwencje, inwestycje państwowe, itp.). Istota, zakres...

Polityka fiskalna -wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3626

są finansowane zakupy dóbr i usług publicznych. Są to takie dobra i usługi, których celem jest zaspokojenie...

Pozostałe daniny publiczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Pozostałe daniny publiczne Opłata- forma dochodów publicznych, dla której trudno jest znaleźć...