Inwestycje celu publicznego - strona 62

Zasady funkcjonowania sektora publicznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

ubezpieczenia zdrowotnego. Regulacja zamówień publicznych ma na celu: ochronę konkurencji ochronę podatników...

Ćwiczenia

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1722

i odpowiadająwielkości autonomicznej Inwestycje To planowane wydatki prywatnych przedsiębiorstw na powiększenie kapitału...

Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

i odpowiadająwielkości autonomicznej Inwestycje To planowane wydatki prywatnych przedsiębiorstw na powiększenie kapitału...

Strategie banków c.d.- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1064

pełni funkcję celu pośredniego polityki monetarnej Wrażliwość inwestycji na zmiany stopy procentowej...