Inwestycje celu publicznego - strona 57

Fazy Balcerowicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1477

przeciwdziałania powstawaniu majątków tzw. nomenklaturowych kapitalistów wysokie, hamujące rozwój inwestycji...

Rozwój regionalny - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

od poprzedniego;  proces tworzenia dobrobytu społecznego;  zadanie dla władz publicznych, Rozwój gospodarczy...

Komunikowanie publiczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3038

między nimi w czasie i przestrzeni. CELE KOMUNIKOWANIA PUBLICZNEGO Obowiązek informowania publiczności o działaniach...

Formy handlu zagranicznego - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1092

są: import - przywóz towarów z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku zewnętrznym oraz na przyjęci usług...

Istota agrobiznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

rozwoju. Konieczne jest więc poczynienie inwestycji mających na celu przeobrażenie zaniedbanej gospodarki...

Makro

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

z obsługą długu publicznego. Nieprzeznaczenie wydatków na te cele oznaczałoby zachwianie wiarygodności władz...

Makroekonomia zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

z obsługą długu publicznego. Nieprzeznaczenie wydatków na te cele oznaczałoby zachwianie wiarygodności władz...

Dług publiczny

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1778

deficytu budżetowego i długu publicznego jako narzędzi interwencjonizmu państwowego 4. osiąganie celów...