Inwestycje celu publicznego - strona 40

Cele i Instrumenty

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Grażyna Holik
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1645

CELE POLITYKI GOSPODARCZEJ Cele: Ustrojowo-systemowe i polityczne: Umacnianie istniejącego...

Dobra publiczne i dobra prywatne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Robert Jaworski
  • Gospodarka komunalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1673

Dobra publiczne są częścią dóbr wytwarzanych w gospodarce, gdzie dzieli się je na: dobra...

FINANSE PUBLICZNE I ICH FUNKCJE

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Łukasz Pikuła
  • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

z mechanizmem podziału dochodu narodowego b) Środki państwa i innych jednostek publicznych na cele...