Inwestycje celu publicznego - strona 38

Wydatki publiczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1778

Wydatki publiczne Istota wydatków publicznych • Charakteryzując istotę wydatków publicznych należy...

ARiMR - materiały na ćwiczenia

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Paulina Nowak
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3920

i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich...

Prawo finansów publicznych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 4046

należących do sektora finansów publicznych, wypłata wynagrodzeń itp.). - mogą być ponoszone na cele...

Warunki wejścia firmy na giełdę

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Joanna Duda
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiortwami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1106

motywującym spółki do podejmowania działań mających na celu wprowadzenie spółki na giełdę było pozyskanie...

Egzamin - pytania z opracowaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 • Finanse
Pobrań: 3843
Wyświetleń: 8050

.Funkcja alokacyjna - Istota i cel funkcji alokacyjnej finansów publicznych. Sprzeczność między funkcją...

Kapitalizm kantowski - wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

- dlaczego? Dlatego, że nie ma kompetencji lub mandatu by dbać o interes publiczny. Jeżeli menedżer chciałby wspierać cel społeczny to wiąże...

KRÓTKOOKRESOWA RÓWNOWAGA GOSPODARCZA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

publiczny : skumulowany deficyt budŜetowy Polityka fiskalna moŜe zwiększyć PKB poprzez wzrost inwestycji...