Inwestycje celu publicznego - strona 337

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1225

, uważa sie za naturę państwa indywidualne i zbiorowe wyobrażenia o naturze władzy państwowej o jej celach...

Nadzór nad rynkiem finansowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Alina Klonowska
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1715

elektronicznego nadzór uzupełniający 2.Cel nadzoru nad rynkiem finansowym: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania...

Społeczeństwo informacyjne- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Celina Olszak
 • Technologia informatyczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1596

i metod pracy Stworzenie przejrzystych i przyjaznych struktur administracji publicznej z wykorzystaniem...

Uwarunkowania endogeniczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • PGiS
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1561

ich uwarunkowań, które tworząc ramy dla prowadzenia tych polityk oddziałują na ich cele, kierunki i narzędzia...

Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3066

niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe międzyokresowe...

Analiza finansowa- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Gorczyńska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1323

kapitału przedsiębiorstwa w celu określenia, czy przedsiębiorstwo nie będzie zwlekało z terminową...

Zagadnienia do obrony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 2737
Wyświetleń: 9387

. Zasada prawdy materialnej 11. Warianty ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie 12. Cele i metody kalkulacji...