Inwestycje celu publicznego - strona 328

Wykład 7 z podstaw marketingu

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 833

- stanowi kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec...

Oszustwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

, że jest oryginałem. - wyzyskanie niezdolności do należytego podejmowania przedsiębranego działania, 4) w celu...

Rzymskie podziały prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

. Ius publicam - prawo publiczne. Do jego zakresu należały normy dotyczące organizacji ludu rzymskiego...

Przewodnictwo cenowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

- stanowi kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec...

Utopia renesansowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 966

starożytnych do przemyśleń nad celem życia i zasadami ładu społecznego Utopie zarazem protestem przeciw...

Dokumenty planistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1778

jest dokumentem wiążącym dla organów administracji publicznej koncepcja ta powinna stanowić punkt wyjścia dla prac...

Ochrona autorskich praw osobistych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie...