Inwestycje celu publicznego - strona 327

Ekonomia budownictwa 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Ekonomika budownictwa wykład2 Ekonomika budownictwa IBB1516 CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW...

Podstawy prawa- notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2821

istotnych spraw życia publicznego  lokalne – ogłaszane np. w celu odwołania pewnych organów, w sprawie...

Prawo ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3206

RP - cudzoziemców - bezpaństwowców - podmioty zbiorowe - osoby prawne - organy władzy publicznej Akty...

Aukcje jako instytucja rynkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

Aukcja w wąskim znaczeniu jest to publiczny przetarg, w czasie którego sprzedający ma uzyskać najbardziej...

Aukcje jako instytucje rynkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

Aukcja w wąskim znaczeniu jest to publiczny przetarg, w czasie którego sprzedający ma uzyskać najbardziej...

Funkcje gospodarcze państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1001

kosztów produkcji (zmniejszenie zatruciem) Potrzeba dostarczania niezbędnych dóbr i usług publicznych...

Rodzaje projektów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Wojciech Bitner
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

osiągania ich celów są poszczególne projekty (operacje). Obecnie występują trzy podstawowe typy projektów...

System polityczny - definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1813

. Talcott Parsons uważał, że system polityczny to podsystem społeczeństwa zapewniających osiąganie celów...