Inwestycje celu publicznego - strona 322

Programy pomocy przedakcesyjnej UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

administracji publicznej będzie wdrażanie programów pomocy przedakcesyjnej, które programowano w latach 2001...

Globalizacja - istota i zagrożenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

produktów i usług w skali światowej. Podstawowym jej celem jest uzyskanie wzrostu efektywności...

Capacity building- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

publicznym, ale też w sektorze NGOs i sektorze prywatnym ma niewiele wspólnego z tworzeniem siły czy monopolu...

Portfel inwestycyjny - skrypt

 • dr hab. Witold Bolt
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4634

, by przewidzieć wszystkie czynniki mogące w istotny sposób wpłynąć na zrealizowany wynik inwestycji...

Osoba prawna - Spółki akcyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

prawną prawa publicznego jest np.: fundacja, bo jest powołana do realizacji określonego celu społecznego...

Obywatelskie prawa polityczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

i publiczne Katalog praw obywatelskich w MPPOiP (art. 25) - 3 uprawnienia: uczestniczenia w kierowaniu...

Teoria wahań cyklicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1505

DŹWIGNIA FINANSOWA - pożyczanie astronomicznych sum w celu zwielokrotnienia zysku z inwestycji. Załóżmy...