Inwestycje celu publicznego - strona 311

Podstawy zarządzania - Przywództwo

 • Politechnika Śląska
 • dr Jacek Bendkowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3031

osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Jest to zestaw przemyślanych działań kierowniczych...

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938

. Szczególną formą obrony koniecznej jest wystąpienie w celu przywrócenia porządku lub spokoju publicznego...

Reklama i public relations

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1561

zrozumienia przez dialog. Cel organizacji: zgodność z opinia publiczną. Rola PR: pośrednictwo...

Więzi organizacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2870

VII. WIĘZI ORGANIZACYJNE W strukturach administracji publicznej występują różnego rodzaju...

Controlling - ogólne wiadomości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Odbiorcy Finansowanie sfera środki pieniężne publiczna kapitałodawcy Od odbiorców, którzy zapłacą...