Inwestycje celu publicznego - strona 300

ŚRODKI TRWAŁE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

amortyzacyjny obciąża koszty i w tym samym stopniu pomniejsza wartość przychodu, liczonego dla celów...

Analiza ryzyka- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Kaczmarzyk
 • Prezentowanie informacji finansowej z wykorzystaniem technik informatycznych
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1351

analizy ryzyka: Celem analizy ryzyka jest zbadanie wpływu zmiennych wejściowych na wyjściowe. Uruchomienie...

Organizacja rachunkowości w firmie- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Frączek
 • Prognozowanie w finansach i bankowości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

między założeniami przed wstąpieniem w inwestycję, a realnymi wynikami. Próbuje się wyeliminować skutki swoich błędów...

Wielki kryzys ekonomiczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1442

do siły nabywczej ludności; 3. ujemny bilans handlowy spowodowany był zbyt dużymi inwestycjami poza USA...

Medioznawstwo I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Rafał Maciąg
 • Medioznawstwo
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2499

w celu ochrony interesu publicznego Powstanie tradycji społecznej odpowiedzialności, która została...

Wykłady z instrumentów opodatkowania pośredniego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1834

, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej...

Finanse-Budżet państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2107

kształcie, wśród których - poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego - wymienić należy...

Zagadanienia - Polski System Medialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 1960

publicznej. Rozwój techniki pociąga za sobą konieczność precyzyjnego sformułowania dotychczasowych "wszelkich...