Inwestycje celu publicznego - strona 292

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

na rynkach fin wzrosły 150razy. ) 2. Istotny wzrost zadłużenia podmiotów prywatnych i publicznych ( państwa...

Finanse publiczne- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

państwa; subsydiowanie funduszy pozabudżetowych, agencji władz publicznych, których celem jest wspieranie...

Doktryny polityczno-prawne - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 2079
Wyświetleń: 4242

powoływany był do realizacji celów społeczeostwo, dla dobra publicznego, miało powoływad rząd, społeczeostwa...

Certyfikat depozytowy - Płynność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Bankowość
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2030

się w takich samych celach jak to się dzieje w przypadku depozytów bankowych. Inwestycje w certyfikaty...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

(inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków...

Skład zarządu EBC i jego zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

z odpowiednimi decyzjami w sprawie pośrednich celów pieniężnych podstawowych stóp procentowych i wielkości rezerw...

Niezgoda marketing umcs

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1799

potrzeby i pragnienia za pomocą towarów i usług. Produkt to jest to, co można zaoferować w celu...