Inwestycje celu publicznego - strona 258

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6517

na eksploatację III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe: udziały w innych jednostkach...

Spółki join venture

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

na terenie danego kraju w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest przedsięwzięciem opartym...

Techniki japonskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

. Wierzymy, że nie ma sposobów doskonałych, dlatego nie ustajemy w poszukiwaniach. Celem jest przełamanie...

Model arabski - podejście mieszane

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Klimkiewicz
 • Media w świecie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

pomiędzy mediami 'oficjalnymi' i alternatywną sferą publiczną. ZEA konstytucje gwarancje wolności słowa...

Inflacja i krzywe Phillipsa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 2835

. Uporczywej inflacji musi towarzyszyć ciągły wzrost ilości pieniądza. Drukowanie pieniędzy w celu...