Inwestycje celu publicznego - strona 250

Zarządzanie kadrami - rekrutacja i selekcja

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 385

. Głównym celem organizacji jest więc dobór odpowiednich ludzi, a następnie inwestycji w ich rozwój...

Modele ekonomiczne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Danuta Szczupak
  • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2030

rządu w procesach gospodarczych (interwencjonizm państwowy) w celu łagodzenia niekorzystnych skutków...

Czym jest biznes plan - Funkcje

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania...

Wprowadzenie strategi globalnej Thomson

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Bernard Bińczycki
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

jej konkurencyjność na rynkach. W tym celu należy przeanalizować o t o c z e n i e f i r m y. Firma THOMSON multimedia...