Inwestycje celu publicznego - strona 241

Rachunkowość - test A

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2016

. Inwestycje to: aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości...

Macierz "BCG" - prezentacja krytyczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1491

, ponieważ trzeba programować inwestycję w celu wprowadzenia z jednej strony technik pozwalających na produkcję dużych serii...

Zadanie aktualizacji mapy- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623

G3 "Geodezyjna obsługa inwestycji". Aktualizacja polega na pomierzeniu w terenie i wniesieniu...

Weksel

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Wzrost znaczenia spółki ,reklama brak Celem dokonywania wyceny obligacji jest określenie jej tzw...

Istota i podstawa klasyfikacji kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

lub nieplanowanymi odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych - koszty odpisanych inwestycji, które nie dały...

Źródła prawa administracyjnego- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1771

przez administrację publiczną mają charakter powszechnie obowiązujący Cele rozporządzenia: konkretyzacja ogólnych...

Policja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego, utworzona na mocy Ustawy o Policji...

Rynek Obligacji w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1540

do inwestowania w obligacje władz publicznych są też preferencje podatkowe, polegające na zwolnieniu od podatku...