Inwestycje celu publicznego - strona 216

Ściaga wszystko

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie...

AGH - odpowiedzi na egzamin K.Pruc

 • dr inż. Anita Kwartnik-Pruc
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

geodezyjną i kartograficzną oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geodezyjnego...

Projekty w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

PLANU projektu (Project Plan): Ustalenie celu i zakresu projektu (drzewo celów, Struktura podziału pracy...

Zadania i struktura Policji-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie...