Inwestycje celu publicznego - strona 215

Charakterystyka majątku i kapitałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Sylwia Krajewska
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4186

trwały: Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Należności długoterminowe Inwestycje...

Sylabus - podstawy budownictwa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

autorski. Przykłady organizacji procesu inwestycyjnego w tym inwestycji realizowanych na zasadach PPP...

Proces kierowania przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

wszystkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów. PLANOWANIE - proces ustalania celów i odpowiednich...

Zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

finansowej: środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie...

Władztwo administracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 4711

publicznej do jedno­stronnego kształtowania sytuacji prawnej podmiotu administrowanego poprzez wy­dawanie...

Bank światowy - MFW

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

przez zachęcanie do międzynarodowych inwestycji, mających na celu rozwijanie zasobów produkcyjnych członków...

Sciaga wszystko 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie...