Inwestycje celu publicznego - strona 200

Założenia miasta park i ogrody

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Artur Kwaśniewski
 • Historia założeń ogrodowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

inspiracji parków publicznych) I. wzorzec - pratum - łąka miejsce wypoczynku jeden z wzorców, które inspiruje...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

kapitałów średnio i długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Na rynku dokonywana...

Swoboda przepływu kapitału

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Zawidzka-Łojek
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi lub ustanowienia procedur deklarowania przepływu kapitału do celów...

Bezrobocie - Rynek pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1736

przystosowawcze (zmiany miejsc pracy) w celu dopasowania struktury popytu i podaży na pracę. To jednak ze względu...

Opracowane zagadnienia z polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 7378

jest organizacją pożytku publicznego, którego głównym celem jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych. Prowadzi...

Pojęcie i cechy administracji publicznej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1827

dla realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych; oznacza określoną i o specjalnych cechach...