Inwestycje celu publicznego - strona 193

System zarządzania środowiskowego ISO 14000

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

przedsiębiorstwa do działań, mających na celu eliminowanie ich szkodliwego wpływu na środowisko? Po pierwsze wzrost...

Rynki finansowe - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 728

na inwestycje, papiery wartościowe typu właścicielskiego, udziały. Rynek kapitałowy - wszystkie środki...

Instrumenty finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

wykorzystywanych przez różne podmioty do osiągania różnych celów, w różnych dziedzinach życia gospodarczego...

Europejska Agenda Cyfrowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

.: zaproponowanie do 2012 r. decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia wzajemnego uznawania...

Oszustwo kapitałowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1785

- wyobraźmy sobie groteskową sytuację sprawcy, który działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej...

Skrypt finanse

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3178

budżetowe ustalające cele liczbowe oraz zasady proceduralne Instrumenty fiskalne Publiczne instrumenty...

Wzory na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2156

nie rozdzielone przedsiębiorstw przeznaczone na dalsze inwestycje OL - odsetki wypłacone przez budżet państwa...