Inwestycje celu publicznego - strona 161

Polityka pieniężna i fiskalna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dobiesław Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

określonego kształtowania dochodów i wydatków państwa Celem tej polityki może być zapewnianie pełnego...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

do poszukiwania rozwiązań optymalnych Koncepcja wyznaczania celów Principle of targetting - kategoria ekonomii...

Egzamin z podstaw makroekonomii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

które wielkości są składowymi popytu krajowego: produkcja globalna, PKB, spożycie prywatne, spożycie publiczne...

Struktura przestrzenna miasta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2401

infrastruktury imprezy o zasięgu globalnym inwestycje miastotwórcze inne większe imprezy STRUKTURA MIASTA...

Kierownicy i zarządzanie- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

są kierownicy? Otoczenie Cele i zadania Ludzie Zarządzanie Struktura formalna Kierownik to osoba...

Polityka zatrudienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

. reorientowanie instytucji rynku pracy Wiodącym celem polityki zatrudnienia jest realizacja pełnego zatrudnieniu...